Protegeix els bons records!   Fes fotos en paper!

 El millor "suport per preservar-los
A casa,  conservem" fotos" de fa molts anys! i aixis seguiran... 100 anys més.​