Fotografia Analógica:  més de 100 anys de la nostra historia s´ha documentat amb  impresionants imàtges  captades amb aquesta tecnologia.

A Fotobit podràs revelar els teus Rodets , fer-ne còpies, contactes o bé guardar-los en suport digital.REVELAT DE RODETS