Fotografia impressa sobre tela i montada en  bastidor de fusta.

FOTO EN TELA

FOTO EN BASTIDOR