Reproducció i retoc de fotos antigues.
retoc digital per recuperar el color i eliminar imperfeccions com ratlles, taques, etc... que s'hagin produït en el temps.

FOTORESTAURACIÓ